Katalog

Zobacz także

Najlepiej sprzedające się

SZAFY NA DOKUMENTY

W zależności od modelu występują w klasie zabezpieczeń: A, B, C, S1, S2, 0.


Klasa produktu: A.
Certyfikaty wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie do przechowywania:
• Dokumentów poufnych zgodnie z wymogami Zarządzenia nr 46 i 57/MON.
• Spełniają wymagania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawi...

W zależności od modelu występują w klasie zabezpieczeń: A, B, C, S1, S2, 0.


Klasa produktu: A.
Certyfikaty wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie do przechowywania:
• Dokumentów poufnych zgodnie z wymogami Zarządzenia nr 46 i 57/MON.
• Spełniają wymagania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych.
• Dokumentów niejawnych typ 1 według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych.

Korpus i drzwi szafy na dokumenty w klasie A zostały wykonane z blachy stalowej o wysokiej odporności na włamanie. Szafa na dokumenty w klasie A została wyposażona w wersji standardowej w atestowany zamek kluczowy w klasie A. Możliwość montażu dwóch dowolnych zamków spośród typów: kluczowy, szyfrowy, elektroniczny.

Klasa produktu: B.
Certyfikaty wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie do przechowywania:
• Dokumentów niejawnych zgodnie z wymogami Zarządzenia 46 i 57 /MON.
• Spełniają wymagania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych.

Szafy na dokumenty tajne w klasie B są wykorzystywane w szczególności w kancelariach tajnych, organizacjach wojskowych, ministerstwach, kancelariach prawnych i notarialnych oraz w siedzibach urzędów państwowych. Szafa na dokumenty tajne w klasie B wyposażona jest w wersji standardowej w dwa atestowane zamki: kluczowy klasy B i szyfrowy klasy B.

Klasa produktu: C.
Certyfikaty wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie do przechowywania:
• Dokumentów ściśle tajnych zgodnie z wymogami Zarządzenia nr 46 i 57/MON;
• Dokumentów niejawnych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie doboru i zakresu stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych.
• Spełniają wymagania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych.

Szafy na dokumenty ściśle tajne SzS w klasie C wykorzystywane są głównie z kancelariach tajnych, jednostkach wojskowych, jednostkach organów państwowych, kancelariach prawnych i notarialnych. Szafa na dokumenty ściśle tajne została wyposażona w dwa atestowane zamki: kluczowy klasy B i szyfrowy klasy B.

Klasa odporności: S1
Certyfikaty wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie:
• Przechowywanie dokumentów niejawnych klasa S1 zgodnie z normą PN-EN 14450;
• Przechowywanie dokumentów niejawnych typ 2 wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środkow bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych.
• Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia MSWiA z dnia 11.12.2013 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji

Szafy na dokumenty SD przeznaczone są do przechowywania materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą „tajne”. Szafy SD zostały dostosowane do bezpiecznego przechowywania istotnych dokumentów i materiałów niejawnych, a także sprzętu komputerowego.

Klasa odporności: S2.
Certyfikaty wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie:
• Przechowywanie dokumentów niejawnych klasa S2 zgodnie z normą PN-EN 14450.
• Przechowywanie dokumentów niejawnych typ 3 wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizyczngo stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych.
• Przechowywanie broni palnej i amunicji zgodnie z wymogami Rozporządzenia MSWiA z dnia 11.12.2013 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Szafy na dokumenty SD klasa S2 zostały dostosowane do bezpiecznego przechowywania istotnych dokumentów i materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą "ściśle tajne", a także sprzętu komputerowego.

Klasa odporności: 0.
Certyfikaty wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie:
• Przechowywanie dokumentów niejawnych klasa 0 zgodnie z normą PN-EN 1143-1;
• Przechowywanie dokumentów niejawnych typ 4 wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych.
• Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zasad uzbrojenia formacji obronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Szafy na dokumenty SD klasa 0 zostały dostosowane do bezpiecznego przechowywania istotnych dokumentów i materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą "ściśle tajne", a także sprzętu komputerowego. Szafa na dokumenty SD w klasie 0 wyposażona jest w dwa zamki szyfrowe, atestowane w klasie B.

Więcej

SZAFY NA DOKUMENTY  Nie ma żadnych produktów

Podkategorie

 • Bezklasowe

  Szafy spełniające podstawowe wymogi dotyczące przechowywania dokumentów. Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości 0,8 mm. Czterostronny system ryglujący drzwi (rygle poziome, pionowe i rygiel stały o średnicy 6 mm). Zamek kluczowy Eurolock z uchwytem. Kąt otwarcia drzwi 120 stopni umożliwiający swobodę użytkowania.

 • MS klasa A

  Szafy metalowe MS stanowią idealny kompromis między dobrą jakością a ceną. Są to najpopularniejsze rozwiązania w instytucjach publicznych, archiwach i biurach. Do przechowywania dokumentów niejawnych z klauzulą "poufne". Zamek kluczowy klasy A w wyposażeniu podstawowym.

 • MS klasa B

  Szafy metalowe MS stanowią idealny kompromis między dobrą jakością a ceną. Są to najpopularniejsze rozwiązania w instytucjach publicznych, archiwach i biurach. Do przechowywania dokumentów niejawnych z klauzulą "tajne". Zamek kluczowy klasy B w wyposażeniu podstawowym.

 • MS klasa C

  Szafy metalowe MS stanowią idealny kompromis między dobrą jakością a ceną. Są to najpopularniejsze rozwiązania w instytucjach publicznych, archiwach i biurach. Do przechowywania dokumentów niejawnych z klauzulą "ściśle tajne".  Zamek kluczowy klasy B i zamek szyfrowy mechaniczny klasy B w wyposażeniu podstawowym.

 • SD klasa S1

  Szafy metalowe SD są to najmocniejsze produkty wśród szaf na dokumenty. Wykonane są z najlepszych materiałów, a ich konstrukcja cechuje się wysokim stopniem zaawansowania technologicznego. Do przechowywania dokumentów niejawnych z klauzulą "tajne". Zamek kluczowy klasy A w wyposażeniu standardowym.

 • SD klasa S2

  Szafy metalowe SD są to najmocniejsze produkty wśród szaf na dokumenty. Wykonane są z najlepszych materiałów, a ich konstrukcja cechuje się wysokim stopniem zaawansowania technologicznego. Do przechowywania dokumentów niejawnych z klauzulą "ściśle tajne". Zamek szyfrowy mechaniczny klasy B w wyposażeniu standardowym.

 • SD klasa 0

  Szafy metalowe SD są to najmocniejsze produkty wśród szaf na dokumenty. Wykonane są z najlepszych materiałów, a ich konstrukcja cechuje się wysokim stopniem zaawansowania technologicznego. Do przechowywania dokumentów niejawnych z klauzulą "ściśle tajne". Dwa zamki szyfrowe mechaniczne klasy B w wyposażeniu standardowym.