Katalog

Włączone filtry:

  Zobacz także

  Najlepiej sprzedające się

  SZAFY NA DOKUMENTY

  W zależności od modelu występują w klasie zabezpieczeń: A, B, C, S1, S2, 0.


  Klasa produktu: A.
  Certyfikaty wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie do przechowywania:
  • Dokumentów poufnych zgodnie z wymogami Zarządzenia nr 46 i 57/MON.
  • Spełniają wymagania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawi...

  W zależności od modelu występują w klasie zabezpieczeń: A, B, C, S1, S2, 0.


  Klasa produktu: A.
  Certyfikaty wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie do przechowywania:
  • Dokumentów poufnych zgodnie z wymogami Zarządzenia nr 46 i 57/MON.
  • Spełniają wymagania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych.
  • Dokumentów niejawnych typ 1 według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych.

  Korpus i drzwi szafy na dokumenty w klasie A zostały wykonane z blachy stalowej o wysokiej odporności na włamanie. Szafa na dokumenty w klasie A została wyposażona w wersji standardowej w atestowany zamek kluczowy w klasie A. Możliwość montażu dwóch dowolnych zamków spośród typów: kluczowy, szyfrowy, elektroniczny.

  Klasa produktu: B.
  Certyfikaty wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie do przechowywania:
  • Dokumentów niejawnych zgodnie z wymogami Zarządzenia 46 i 57 /MON.
  • Spełniają wymagania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych.

  Szafy na dokumenty tajne w klasie B są wykorzystywane w szczególności w kancelariach tajnych, organizacjach wojskowych, ministerstwach, kancelariach prawnych i notarialnych oraz w siedzibach urzędów państwowych. Szafa na dokumenty tajne w klasie B wyposażona jest w wersji standardowej w dwa atestowane zamki: kluczowy klasy B i szyfrowy klasy B.

  Klasa produktu: C.
  Certyfikaty wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie do przechowywania:
  • Dokumentów ściśle tajnych zgodnie z wymogami Zarządzenia nr 46 i 57/MON;
  • Dokumentów niejawnych zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie doboru i zakresu stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych.
  • Spełniają wymagania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych.

  Szafy na dokumenty ściśle tajne SzS w klasie C wykorzystywane są głównie z kancelariach tajnych, jednostkach wojskowych, jednostkach organów państwowych, kancelariach prawnych i notarialnych. Szafa na dokumenty ściśle tajne została wyposażona w dwa atestowane zamki: kluczowy klasy B i szyfrowy klasy B.

  Klasa odporności: S1
  Certyfikaty wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie:
  • Przechowywanie dokumentów niejawnych klasa S1 zgodnie z normą PN-EN 14450;
  • Przechowywanie dokumentów niejawnych typ 2 wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środkow bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych.
  • Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia MSWiA z dnia 11.12.2013 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji

  Szafy na dokumenty SD przeznaczone są do przechowywania materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą „tajne”. Szafy SD zostały dostosowane do bezpiecznego przechowywania istotnych dokumentów i materiałów niejawnych, a także sprzętu komputerowego.

  Klasa odporności: S2.
  Certyfikaty wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie:
  • Przechowywanie dokumentów niejawnych klasa S2 zgodnie z normą PN-EN 14450.
  • Przechowywanie dokumentów niejawnych typ 3 wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizyczngo stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych.
  • Przechowywanie broni palnej i amunicji zgodnie z wymogami Rozporządzenia MSWiA z dnia 11.12.2013 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

  Szafy na dokumenty SD klasa S2 zostały dostosowane do bezpiecznego przechowywania istotnych dokumentów i materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą "ściśle tajne", a także sprzętu komputerowego.

  Klasa odporności: 0.
  Certyfikaty wydane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie:
  • Przechowywanie dokumentów niejawnych klasa 0 zgodnie z normą PN-EN 1143-1;
  • Przechowywanie dokumentów niejawnych typ 4 wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych.
  • Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zasad uzbrojenia formacji obronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

  Szafy na dokumenty SD klasa 0 zostały dostosowane do bezpiecznego przechowywania istotnych dokumentów i materiałów niejawnych, oznaczonych klauzulą "ściśle tajne", a także sprzętu komputerowego. Szafa na dokumenty SD w klasie 0 wyposażona jest w dwa zamki szyfrowe, atestowane w klasie B.

  Więcej

  SZAFY NA DOKUMENTY  Nie ma żadnych produktów

  Podkategorie

  • MS klasa A

   Szafy metalowe MS stanowią idealny kompromis między dobrą jakością a ceną. Są to najpopularniejsze rozwiązania w instytucjach publicznych, archiwach i biurach. Do przechowywania dokumentów niejawnych z klauzulą "poufne". Zamek kluczowy klasy A w wyposażeniu podstawowym.

  • MS klasa B

   Szafy metalowe MS stanowią idealny kompromis między dobrą jakością a ceną. Są to najpopularniejsze rozwiązania w instytucjach publicznych, archiwach i biurach. Do przechowywania dokumentów niejawnych z klauzulą "tajne". Zamek kluczowy klasy B w wyposażeniu podstawowym.

  • MS klasa C

   Szafy metalowe MS stanowią idealny kompromis między dobrą jakością a ceną. Są to najpopularniejsze rozwiązania w instytucjach publicznych, archiwach i biurach. Do przechowywania dokumentów niejawnych z klauzulą "ściśle tajne".  Zamek kluczowy klasy B i zamek szyfrowy mechaniczny klasy B w wyposażeniu podstawowym.

  • SD klasa S1

   Szafy metalowe SD są to najmocniejsze produkty wśród szaf na dokumenty. Wykonane są z najlepszych materiałów, a ich konstrukcja cechuje się wysokim stopniem zaawansowania technologicznego. Do przechowywania dokumentów niejawnych z klauzulą "tajne". Zamek kluczowy klasy A w wyposażeniu standardowym.

  • SD klasa S2

   Szafy metalowe SD są to najmocniejsze produkty wśród szaf na dokumenty. Wykonane są z najlepszych materiałów, a ich konstrukcja cechuje się wysokim stopniem zaawansowania technologicznego. Do przechowywania dokumentów niejawnych z klauzulą "ściśle tajne". Zamek szyfrowy mechaniczny klasy B w wyposażeniu standardowym.

  • SD klasa 0

   Szafy metalowe SD są to najmocniejsze produkty wśród szaf na dokumenty. Wykonane są z najlepszych materiałów, a ich konstrukcja cechuje się wysokim stopniem zaawansowania technologicznego. Do przechowywania dokumentów niejawnych z klauzulą "ściśle tajne". Dwa zamki szyfrowe mechaniczne klasy B w wyposażeniu standardowym.